SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Vi i Espira Trygstad har har Skolespiragruppe 1 time (inne) og 1 turdag pr. uke. Vi har fokus på at barna vokser seg til trygge personligheter med fantasi og forskertrang slik at de blir godt rustet til å starte på skolen.

Personvern