Miljøfyrtårn

Espira Trygstad er sertifisert som miljøfyrtårn.

Miljøsertifikatet viser at vi oppfyller mange miljøkrav, bl.a. i forhold til internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, utslipp luft/vann.

Miljøfyrtårn er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer. Bedriftene får støtte til en miljøanalyse, og gjennomfører en del tiltak under og i etterkant av miljøanalysen. Hensikten med dette arbeidet er å bidra til at bedriftene får et løft når det gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø.

I hverdagen er det viktig for oss å tenke miljøvern i forhold til arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi og transport.

Miljofyrtarn_fargerLes mer på http://www.miljofyrtarn.no/

 

 

Dette betyr blant annet at:

  • Vi jobber for å reduserer vårt energiforbruk.
  • Vi jobber med å redusere vår avfallsmengde.
  • Vi har en plan for innkjøp og materialbruk som skåner miljøet mest mulig.
  • Personalet har kompetanse innenfor miljøvern.
  • Personalet har gode rutiner knyttet til miljøvern.
  • Personalet har gode handlingsplaner for hvordan de tar barna med i miljøvernsarbeidet.
Personvern og cookies