Lek og læring

Leken har en sentral plass i barnehagens hverdag. Det er den viktigste aktiviteten til barnet. Vi skal gi rikelig rom for den frie leken, og legge til rette for at barn får utvikle seg. Lek er lystbetont for barn. Leken bidrar til at barnet bygger vennskap og tilegner seg ferdigheter på ulike områder.

 

Personvern og cookies